REPAREREN | COLOFON

Over repareren.nu

Dit inspiratiemagazine is gemaakt om de behoefte aan meer aandacht voor reparatievaardigheden in het onderwijs, te beginnen met het vmbo, zichtbaar te maken. We nodigen je van harte uit om repareren.nu breed te delen. 

Dank!

Met dank aan alle geïnterviewden voor het delen van hun visie en verhalen met het oog op de introductie van een keuzevak Repareren in het vmbo. Veel dank ook aan de leerlingen en studenten bij Techlab Zwolle, TalentStad Zwolle, Friesland College Leeuwarden en Deltion College Zwolle, die voor deze inspiratiegids Repareren spontaan op de foto gingen. Evenzo dank aan medewerkers en betrokkenen bij Repair Café Aalten, Maakplaats Uden, afvalbrengstation Heiloo en SiSo Almere. 
Tot slot grote dank aan het bevoegd gezag van TalentStad Zwolle dat de aanvraag van het vmbo-keuzevak Repareren mogelijk maakt en aan Leren voor Morgen en Goldschmeding Foundation die dit proces financieel ondersteunen.
Er zijn 1001 goede redenen voor het structureel inbedden van reparatievaardigheden in het onderwijs. Welke springt daar voor jou het meeste uit? Dank je wel, lezers van dit inspiratiemagazine, voor de aandacht voor duurzaam onderwijs in de praktijk.

Copyright

Hergebruik van de teksten buiten de context van dit magazine is alleen toegestaan met vermelding van de link naar het magazine zelf en na schriftelijke toestemming van de makers. Op dit magazine zijn zijn de voorwaarden van Creative Commons Licentie CC-BY-NC-SA 4.0 van toepassing.  Dat wil zeggen: enkel voor niet-commerciële doeleinden, met naamsvermelding en gelijk-delen. Op de foto’s met geportretteerden is uiteraard het portretrecht van toepassing, dat betekent dat deze foto’s niet elders kunnen worden ingezet zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde. 

Auteurs

Annemiek van Bussel 
circuleren.nu

Liedewij de Graaf
projectcoördinator ikcirculeer.nl
en circuleren.nu

Martine Postma
directeur Stichting Repair Café International

Wiel Wijnen
kwartiermaker Bijscholing vmbo

Fotografie, vormgeving en webdesign

Hans van der Woerd 
vdwoerd.com

In opdracht van

Rijkswaterstaat Leefomgeving  /
Afval circulair 

Ondersteund door

Goldschmeding Foundation
Coöperatie Leren voor Morgen